Hero Image

Taastumiskohvik

My%20project%20kopioi_kohvik-1

Mida tähendab taastumine Sinule? Räägime sel korral teemal JÕUSTATUS- elujõu leidmine ja oma elu üle kontrolli saavutamine.

Esmaspäeval, 05.06.2023 algusega kell 17.00.

Osaleda saab kohapeal Jahu 1/1-2, Tallinn (kohtade arv piiratud) kui ka veebis (link saadetakse e-mailile).
Vajalik eelnev registreerimine: SIIN/

Personaalse taastumise mõtte – ja käitumisviis
Mõisted rehabilitatsioon ja taastumine tähendavad eri asju. Rehabilitatsioon on see, mida teevad rehabilitatsioonitöötajad taastumise edendamiseks. Taastumine on see, mida teevad taastujad ise oma elu heaks.
Taastudes hakkab inimene loomulikult vähehaaval mõtlema, mis on temaga juhtunud ja milline on tema tulevik. Taastumine on sügav individuaalne muutumisprotsess. Selles on kesksel kohal muutumine vastu võtvast ja sõltuvast patsiendist- kliendist aktiivseks tegutsejaks iseenese, teiste inimeste ja ümbritseva maailma suhtes– muutumine patsiendist taastujaks.
Taastumise ajal toimub muutusi mõtlemises, tunnetes, hoiakutes ja tegutsemisviisis. On kasulik teha tähelepanekuid ning mõista oma mõtete, tunnete ja hoiakute mõju taastumisele.