Hero Image

Isikukeskne erihoolekande teenus (ISTE)

Tallinna Taastumise Kool pakub  psüühilise erivajadusega inimestele teenuskomponentidel põhinevat abi 2023 ja 2024 aastal. 

Teenus on mõeldud inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühiline erivajadus ja kelle abivajaduse on tuvastanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

 

Teenuse eesmärk on pakkuda taastujale terviklikku ja personaalset juhtumikorralduslikku tuge ning vajalikke teenuskomponente.

 

Lepingu alusel osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ kaudu.

Toetuste andmise tingimused “Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” Tegevus 1.4 “Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine”.

 

KONTAKT: tallinn@taastumisekool.ee

 

VAATA LISAKS