Hero Image

DUO tugigrupid – sotsiaalsete oskuste ja heade suhete arendamise tugigrupid 2021-2023


https://youtu.be/UhiAJtxwxPo

Projekti eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste osalemise toetamine, läbi tugi- ja eneseabigruppides osalemise võimaluse üle-Eesti.
Oodatav tulemus:
• Loodud on üle-Eestiline võtmeisikute võrgustik sihtgrupini jõudmiseks projekti raames ja peale projekti.
• Toimub kaks tugigrupijuhendaja koolitust kus osaleb vähemalt 24 inimest
• Projekti perioodil luuakse või jõustatakse vähemalt 10-12 tugigruppi tegevust üle- Eesti.
• DUO tugigruppide juhendajatele toimub regulaarne kovisioon/ tööjuhendamine neli korda aastas.
• Tugigrupid liituvad EPIK juurde loodavasse psüühikahäiretega inimeste huvikaitse organisatsiooni- võrgustikku (EPILL).
• Infovahetuse võrgustikus on kõik EPIK kohalike kodade juhid ja ISTE projekti koordinaatorid( SKA), selle tulemusena on info hästi kättesaadav nii koolitustest kui supervisioonidest.

“DUO tugigrupid” projekti raames loodud/ toetatud tugigrupid:

DUO tugigrupid.pdf

Rohkem infot projekti jätkutegevuste kohta leiad EPRÜ kodulehelt.
Alates 2023 aastast pakub tugigrupijuhendaja täiendkoolitust Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu Koolituskeskus. Info algava koolituste kohta avaneb SIIN. https://epry.ee/algavad-koolitused/

Projekti elluviimist toetab Eesti Puuetega Inimeste Fond Projekti elluviimist toetab Eesti Puuetega Inimeste Fond
Loe rohkem siit/

Projekti "DUO tugigrupid – sotsiaalsete oskuste ja heade suhete arendamise tugigrupid" lõpparuanne: DUO lõpparuanne.pdf