Hero Image

Meeskond

 • Katrin Päären
  CARe rakendaja, Tallinna Taastumise Kooli juht
  Katrin Päären

  Seisan selle eest, et Tallinna taastumiskooli „masinavärk“ töötaks laitmatult. Panustan kogu oma positiivsuse, rõõmsameelsuse ja heasüdamlikkusega, et asjad laabuksid nii, et kliendid on rahul ja hoitud just täpselt nende vajadustest lähtuvalt. Tuginedes oma optimistlikule meelele, usun ja tean, et suudan anda nii end ümbritsevatele kolleegidele kui ka klientidele tuge, meelekindlust ning vajadusel head nõu. Meele teeb rõõmsamaks ja optimismi lisab teadmine, et oma tegevusega saan kergemaks muuta eluraskusi kogenud inimeste elu. Hea on teada, et saan anda oma panuse paljude inimeste taastumisteekonnal.

 • Kersti Pääslane
  Kvaliteedijuht
  Kersti Pääslane

  Tallinna Taastumise Koolis hoolitsen selle eest, et oleks tagatud teenuste ja protsesside kvaliteet. Usun, et kvaliteet ei teki iseenesest, vaid see on teadlikult juhitud protsesside ning motiveeritud meeskonna koos efektiivse toimimise tulemus. Samuti usun, et taastumine on sügavalt isiklik protsess, mida saab toetada tõenduspõhise CARe metoodika ja haridusliku lähenemise kaudu. Minu eesmärk on, et kõik kes otsustavad asuda õppima Tallinna Taastumise Kooli, saaksid elu muutva kogemuse osaliseks.

 • Anne Jürimäe
  CARe kogemuskoolitaja, assistent/ asjaajaja
  Anne Jürimäe

  Olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, õppinud ka TÜ teadusmagistriõppes sotsioloogiat. Minu hobiks on tegeleda koertega. Alates maist 2022.a.kuulun Kaitseliidu ridadesse.
  Töötan Tallinna Taastumise Koolis assistent-asjaajajana. Varasemalt olin TTKs kogemusnõustaja. Mulle meeldib mu töö, sest saan olla piisavalt iseseisev, kolleegid on sõbralikud ja toetavad. Minu tööülesanneteks on aidata TTK juhti ja kvaliteedijuhti nende töös.
  Täidan ka Eesti Psühhosotsiaalses Rehabilitatsiooni Ühingus CARe metoodika ja vaimse tervise esmaabi kaaskoolitaja rolli.

 • Külli Mäe
  CARe koolitaja ja rakendaja, recovery coach ja superviisor, mentor, tugigrupi juhendaja
  Külli Mäe

  Olen tänulik, et elu on toonud mind tööle vaimse tervise valdkonda, kus olen saanud kasvada, õppida, õpetada ja koos luua. Tänaseks soovin eelkõige panustada Tallinna Taastumise Kooli meeskonna toetamisse mentorina. Meeskonnas olen recovery coachi ja superviisori rollis.

 • Urve Tõnisson
  CARe koolitaja, psühholoog, õde, tegevusjuhendaja, tugigrupi juhendaja
  Urve Tõnisson

  Ma usun, et iga inimese sees on olemas loomulik tervendav jõud, aga sageli inimesed ei usu ega tea seda. Teadmised ja uskumused on aga seotud mõtlemisega. Töötades inimesega püüan aidata vabaneda takistavatest mõttemustritest ning leida üles oma jõud, et olla oma elu ekspert.

 • Pille-Ruth Kukemilk
  CARe rakendaja, andragoog, sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusjuhendaja, tugigrupi juhendaja
  Pille-Ruth Kukemilk

  Olen omandanud nii sotsiaaltöötaja ja eripedagoogi eriala Tallinna Ülikoolis kui andragoogi kutse ning töötanud sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, tegevusjuhendaja ja täiskasvanute koolitajana.
  Minu eesmärgiks on toetada inimesi, kasutades selleks Care metoodikat. Usun, et igal inimesel on võime taastuda ka kõige raskematest ja keerukamatest vaimse tervise raskustest. Oluline on minu kui aitaja ja taastuja enda valmisolek, soov, usk, tahe ning toetav ja mõistev võrgustik.
  Kuulun meeskonda mis on innovaatiline, paindlik ning empaatilise suhtumisega taastujasse loonud just sellise võrgustiku, mis on vaimse tervise raskusega inimesele toeks taastumisteekonnal.
  Usun, et igas inimeses on olemas killuke päikest, see tuleb vaid ülesse leida!

 • Katri Siemer
  CARe rakendaja, sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja
  Katri Siemer

  Tallinna Taastumise Koolis on mul sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja roll. Oma töös lähtun CARe-metoodikast, mis on mulle südamelähedane, sest see on inimest väärtustav, tema tugevustel põhinev rehabilitatsioonikäsitlus. Olen aktiivse ellusuhtumisega, armastan luua korda ja süsteemi. Sõbrad ütlevad, et olen hea suhtleja, mulle meeldib kuulata inimesi ja koos leida murekohtadele lahendusi. Vabal ajal armastan väga lugeda ning olen suur teatrisõber.

 • Evelin Eding
  psühhiaater
 • Helle Niit
  CARe rakendaja, superviisor, psühholoog
  Helle Niit

  Mind inspireeris idee olla osaleja koolis, mis on avatud oma vaimse tervise eest hoolt kandvatele inimestele.
  Psühholoogina saan koolis pakkuda omalt poolt kas individuaalset nõustamist, grupitöös osalemist või lühikoolitusi.
  Usun, et igal inimesel on oma tugevused, koos saame need avastada ning leida parimad viisid nende kasutamiseks.

 • Ivi Obzinis
  CARe rakendaja, tugigrupi juhendaja, eripedagoog
  Ivi Obzinis

  Kogu oma pika tööelu olen olnud ühel või teisel moel seotud psüühiliste erivajadustega täiskasvanutega. Taastumise Koolis kõnetab mind see, et inimest peetakse ise oma elu eksperdiks ja selle kujundajaks. Mulle meeldib olla sellel teel toetajaks ja nõustajaks, julgustajaks ja motiveerijaks. Teen seda tuginedes oma töö- ja elukogemusele, positiivsusele ja optimismile. Olen tänulik kogemusnõustajate tööle, millest on minulgi suur abi. Usun, et haigus on kogemus, millega koos edasi minnes on kõik võimalik.

 • Silvia Pütsep
  CARe rakendaja, psühholoog
  Silvia Pütsep

  Olen psühholoog, kogemusnõustaja, koolitaja ja ettevõtja.
  Psühholoogiat olen õppinud Tartu Ülikoolis ja kogemusnõustaja eriala omandasin Pärnu Kutsehariduskeskuses. Oma töös kasutan Car metoodikat ja ka kunstiteraapia harjutusi, mida olen õppinud Tallinna Ülikooli koolitustel.
  Saan olla abiks ka klientide peredele kuna mul on väärtuslikud kogemused kuidas toetada pereliikmeid mõistmaks lähedase inimese vaimse tervise probleeme.
  Armastan loodust ja liikumist. Meeldib maalida ja nautida toimetamisi aias. Olen kolme lapse ema ja ka vanaema.
  Soovin olla oma klientidele hea kaaslane, kui neid on tabanud nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleemid.

 • Kairi Miller
  loovterapeut
 • Madli Toots
  füsioterapeut
 • Oliver Kukk
  kogemusnõustaja, tugigrupi juhendaja
 • Inge Vallandi
  CARe rakendaja ja kaaskoolitaja, kogemusnõustaja, tugigrupi juhendaja
  Inge Vallandi

  Alates 2014. aastast olen töötanud kogemusnõustajana algul Soomes õppinud kogemusnõustaja käe all.
  Olen läbinud kogemusnõustajakoolituse Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu juures ning kogemusnõustajate täienduskoolituse.
  Alates 2016. aasta kevadest kuulun Heaolu ja Taastumise Kooli meeskonda kogemusnõustaja ja kaaskoolitajana.
  Olen saanud ka CARe-metoodika rakendaja väljaõppe.

  Mind kõnetavad eeskätt isikliku taastumise teema, CARe-metoodika ning kogemuslood. Olen tänulik, et mul on võimalus oma kogemuse kaudu aidata saatusekaaslasi, nende lähedasi ning vaimse tervise valdkonna töötajaid. Ka ühiskondlik teavitustöö on mulle oluline ning püüan sellele omalt poolt kaasa aidata.

 • Ester Lukkanen
  kogemusnõustaja, tugigrupi juhendaja
 • Ester Väljaots
  superviisor, seksuaalnõustaja, seksuaaltervise edendaja ja koolitaja
  Ester Väljaots

  Tegelen abistajate abistamisega (supervisoon ja coaching), teen mitmesuguseid koolitusi ja oman eravastuvõttu (individuaalne nõustamine). Vaba aja olen sisustanud peamiselt looduses viibimise ja lugemisega. Inimese elukaarel on tõususid ja mõõnasid, inimese suhete kaardil on mõistjaid ja vastaseid. Loodan oma kogemuste ja teadmistega olla abiks.

 • Heli Künnapuu
  CARe rakendaja, tugigrupi juhendaja, psühholoog, tegevusjuhendaja
  Heli Künnapuu

  Heakooliga seob mind tegevusjuhendaja ja psühholoogilise nõustaja roll ning taastumise mõtteviis, mida väärtustan klientidega töös. Usun, et meis kõigis on ressursse, mida toetades on võimalik leida olemisele mõtet ja elule värve. Üheskoos ühes suunas vaadates ja tegutsedes leiame selleks võimalusi.

 • Maarika Voogne
  CARe rakendaja, tugigrupi juhendaja, tegevusjuhendaja
  Maarika Voogne

  Usun, et iga inimene on oma elu asjatundja ning omab tugevusi, millega elus edasi liikuda. Tegevusjuhendajana saan olla taastumist toetavaks saatjaks abivajaja ainulaadsel teekonnal läbi praktiliste tegevuste ja kohalolu.

 • Merily Mägi
  CARe rakendaja, tugigrupi juhendaja, tegevusjuhendaja
  Merily Mägi

  Olen Tallinna Taastumise Kooliga seotud olnud pea 5 aastat ja minu töö on innustanud mind edasi õppima sotsiaaltööd. Mulle meeldib meeskonna ühtehoidvus ja tunne, et olen selle väikese perekonna liige, kes on aidanud leida mul enda kohta elus. Mulle meeldib mu töö, sest see on alati vaheldusrikas. Iga päev on uus ja erinev. Mulle meeldib töös vaimse tervise raskustes inimestega, et neilt on alati midagi õppida. Olen õppinud hindama pisikesi edusamme inimese taastumisteekonnal, mis õpetab mulle endale, mis on tegelikult elus oluline ja päriselt tähtis. Usun, et iga inimese elus ja taastumisteekonnal tuleb keskenduda positiivsete külgede märkamisele. Positiivse märkamise, motiveerimise ja innustamise läbi saab inimest toetada tema eesmärkide saavutamisel ning tema teekonnal saamaks vastutavaks oma elu eest.Kõige tähtsam on olla olemas. Teiste toetamise kaudu leian tihti jõudu iseendale. Tähtsaks pean ausust, avatust ja siirust. Töökaaslased on mind kirjeldanud kui empaatilist, sihikindlat, paindlikku ja kohanevat inimest. Hindan head huumorit, mis aitab ka keerulistes olukordades.
  Huvitun uutest suundadest ja väljakutsetest. Tahan oma töösse tuua häid praktikaid ja uusi suundi mujalt maailmast.

 • Külli Sädeme
  CARe rakendaja, kogemusnõustaja, tugigrupi juhendaja, tegevusjuhendaja
  Külli Sädeme

  Soovin kõndida taastumise raskustega inimeste kõrval võrdse partnerina ning seisan alati haavatavas olukorras olevate inimeste õiguste eest. Annan oma panuse taastujate heaolusse läbi Taastumisnõukoja tegevuse ning plaanin edaspidi osaleda Tallinna Taastumise Kooli tegevuses kogemusnõustajana.

 • Tiina Tuur
  sotsiaaltöötaja, tegevusjuhendaja
  Tiina Tuur

  Olen pikki aastaid tegutsenud sotsiaalvaldkonnas nii nõustaja, nõuniku kui praktikuna ning
  mul on olnud suurepärane võimalus teha koostööd sotsiaal- ja tervishoiuala inimestega, kel on
  olnud alati aega ja ruumi inimese sisemust puudutavate arutluste jaoks. Mu missiooniks on
  abistada abivajajaid ja toetada taastujaid suuna valimisel soovitud elu poole. Motivatsiooni ja
  julgust eluga edasi minna saan pakkuda Tallinna Taastumise Kooli kolleegide toel.

 • Kadri Tiivas
  vaimse tervise õde, tegevusjuhendaja
 • Madis Laos
  treener ja kogemusnõustaja
  Madis Laos

  Olen isiklikult kokku puutunud psüühikahäiretega.
  Olen õppinud treeneriks ja kogemusnõustajaks.
  Olen töötanud selles vallas juba kaheksa aastat ja oman nii teoreetilisi teadmisi , kui ka kogemuse pagas suur.
  Aitan sul saavutada paremat vormi ja ühtlasi aitan toetada Su teekonda vaimse stabiilsuse saavutamisel.
  Koos on lihtsam!

 • Jane Eesaru
  Kogemusnõustaja
  Jane Eesaru

  Usun, et inimene on väärtus. Hindamatu aare. Kogemusest tean, et seda on aeg-ajalt raske ehk suisa võimatu uskuda ka enda kohta käivaks. Seepärast soovin olla kaasteeliseks inimesele, kes on teel. Taastumise teel. Teel tervikliku endani. Kelle hing, vaim ja ihu oleks ühtmoodi hästi ning hellalt hoitud.