Hero Image

FACT-paindliku intensiivse kogukonnakeskse hoolekande mudel

FACTi eesmärkideks on hoolekandeteenuste järjepidevuse tagamine, psühhiaatriahaiglasse sattumise ennetamine ning kaasatuse soodustamine, et kliendid suudaksid ühiskonnaelus osaleda.
FACT kujutab endast laiapõhjalist biopsühhosotsiaalset mudelit, pakkudes
a) haiguse ja selle sümptomite haldamist (ravi)
b) juhendamist ja praktilist abi igapäevaelus,
c) rehabilitatsiooni ja
d) tuge taastumisel.
Kõike seda pakub üks integreeritud meeskond.

FACTi käsiraamat.pdf